Хладилни инсталации

Данни за продукта

Номер на продукта Хладилни инсталации:

Хладилни инсталации


Производство на хладилни камери по проект.
Замразителните и охладителните камери отлично решение за охлаждане и замразяване на храна за продължителен период.
Хладилните системи се използват в цехове от хранителни стоки, мандри, млекопреработвателни предприятия, големи магазини и хотели.
Хладилните камери са оборудвани с качествени агрегати и камери. Хладилните камери могат да бъдат както охлаждащи, така и дълбоко замразяващи.
Хладилните камери и инсталации са с цена и срок на доставка зависещи от конкретната поръчка.

Фирма:
Адрес:
Телефон:
Факс: