Оборудване за хладилни инсталации

Данни за продукта

Номер на продукта Оборудване за хладилни инсталации:

Оборудване за хладилни инсталации


Производство на хладилни камери по проект.
Хладилните камери са чудесно решение за съхраняване на храни.
Хладилните системи се използват в цехове от хранителни стоки, мандри, млекопреработвателни предприятия, големи магазини и хотели.
Хладилните системи могат да бъдат среднотемпературни (+2+10), комбинирани (+2 -5 ), нискотемпературни(-5 -20), шокови (-25 -35), камери за зреене на продукти, камери за ферментация,климатични сушилни.
Цената и срока на изпълнение зависят от конкретния проект.

Фирма:
Адрес:
Телефон:
Факс: